#
Türkçe 1-3. Sýnýflar

İlim ve Fazilet Vakfı Gayemiz

Vakfın ana gayesi, Milli Eğitim Kanunu’nda belirtilen Türk Milleti’nin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını,milletini ve devletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip öğrenci yetiştirmek maksadıyla;

a.Esasları Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yönetmeliklerde gösterilecek şekilde:

(1) Şehit çocuklarına,

(2) Lise Giriş Sınavlarında (Fen ve Anadolu Liseleri) üstün başarı gösterenlere,

(3) Tahsil imkanlarından mahrum olan tahsil çağındaki çocuklara tahsil ve ihtisas yapmalarına yardımcı olmak

b. Her çeşit mesleki ve diğer orta dereceli okullarda, fakültelere öğrenci hazırlamak,

c. Mesleki ve kültürel kurslar ve dershaneler açmak,

d. Yurtlar, dinlenme tesisleri, Huzurevleri, misafirhaneler, rehabilitasyon merkezleri, öğrenciler için kamplar ile yaz okulları, spor tesisleri, sanat merkezleri açmak ve işletmek,