#

ÖZEL ÜSKÜDAR ORTAOKULU

Öğretimde lider programlarıyla güven veren eğitim ortamı…
 
 Özel Üsküdar Ortaokulu eğitim planlamasının  temel amacı fazilet sahibi, şahsiyetli, milli şuur duygusu yüksek öğrenciler yetiştirip topluma kazandırmaktır.
 
Kurumsal tecrübelerimizle çağa uygun, teknik donanıma sahip, en fazla 20 kişilik ferah sınıflar ve geniş bahçeleri , kültürel ve sportif faaliyetleri, uygulamalı İngilizce öğretimi, interaktif destekli eğitim , Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, seçkin eğitim kadrosu çoklu zeka uygulama metotları ile öğrenci merkezli eğitim yapılmaktadır.
 
Aynı zamanda programımız, çatışma çözümü (arabuluculuk) arkadaşlık kurma ve ekip olmayı bilme yetilerini çocuklara kazandırmayı hedefler.
 
Öğrencilerimizin başarı durumları izlenerek, çalışma programları hazırlamakta. Yeni sınav sistemine uygun olarak öğrencilerimizin takibi yapılmaktadır.
 
İkbal koleji olarak öğrencilerimizi en iyi şekilde konuşabilir ve anlayabilir hale getirmek amacıyla, interaktif yabancı dil ağırlıklı eğitim yapılmaktadır.
 
5.sınıflar hafta da 20 saat İngilizce dersi görmektedir.
 
Ayrıca ikinci yabancı dil olarak 7 ve 8. Sınıflarda Almanca eğitimi yapılmaktadır.
 
Branş derslerinden aylık düzenli deneme sınavları yapılmaktadır. 5-6-7. Sınıflarda branş derslerinde yeni nesil sorulara dair örnekler çözülmektedir. 8.sınıfta LGS ye yönelik olarak hafta da 10 saat Matematik, 8 saat Türkçe dersi verilmektedir. Başta bu dersler olmak üzere diğer derslerimizde sınava yönelik olarak ağırlık kazanmaktadır.

FOTOĞRAFLAR